Torpet Hagamaden

under Dalen Östergården i 4. Fjärde roten

Raserat, källare kvar. Skylt 4DÖ5.