Gården Dalen Östergården

under 4. Fjärde roten

Dalen Östergården.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Dalen, år 1585. Dalen Östergård nämndes först som Österdahlen, år 1685.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.