Torpet Hallbergs

under Gårdshult i 5. Femte Roten

Inga lämningar.