Gården Lida

under 3. Tredje Roten

Lida.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Lÿde Gerde, år 1546.

Bl.a. följande namnformer finns: Lidege 1550, Liagerde 1582, Lÿagierde 1600, Lÿda 1640, 1725. Namnet från ”lid”, backsluttning.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.