Torpet Karlatorpet

under Hultebacka i 6. Sjätte Roten

Grundrester. Skylt 6H5.