Torpet Maviken / Madvik

under Ingared Kronogården i 6. Sjätte Roten

Villa.