Gården Bergagården

under 1. Första Roten

Bergagården

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Bärget, år 1685.

I tiondelängder omnämnt som Wnderbergit, 1629.