Torpet Ållehagen / Ollehagen

under Ingared Nolgård i 6. Sjätte Roten