Torpet Putte Torpet / Kveckes / Quickes

under Slävik i 2. Andra Roten

Årsbostad. Möjligen kommer namnet av, att det ligger vid en plats på G:a Kungsvägen, där en brant backe medförde, att man ofta fick hjälpa till att putta på transporter.