Torpet Skomakarns

under Hästeryd i 1. Första Roten