Gården Stommen

under 1. Första Roten

Stommen.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Staamdenn, år 1546.

I Skara stifts kyrkliga jordebok omnämnt som Stomnen, år 1540.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.