Gården Hultebacka

under 6. Sjätte Roten

Hultebacka.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Haalttebacke, år 1546, och år 1550 som Holtabacka.

1:a ledet från hult eller holt, ”skogsdunge”. Gården ligger i lövskog nedanför höjder.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.