Torpet Svineka

under Vässenbo i 6. Sjätte Roten

Raserat. Skylt 6V4.