Torpet Skogshöjd / Römosseås / Sörgärdet

under Hästeryd i 1. Första Roten

Raserat, lite grundrester.