Gården Edsås

under 3. Tredje Roten

Edsås.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Essaass, år 1546.

Namnet från orden ed, passage utmed vatten, och ås.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.