Gården Kärret

under 5. Femte Roten

Kärret.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Kierckås, år 1567. Senare namn, Kÿrkiåss 1615, Kiärret 1638, Kierrit 1686.

Gården ligger på en ås vid sank mark.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.