Gården Ingared Sörgård

under 6. Sjätte Roten

Ingared Sörgård.

I medeltida brev är i Ingared omnämnt som Ingarÿdh år 1412. Sedan 1546 upptas tre gårdar. 1:a ledet av mansnamnet Inge. 2:a ledet från red eller ryd, ”röjning”.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Skattegården, år 1695, och Sörgården år 1700.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.