Torpet Knagges

under Västerbodarne i 2. Andra Roten

1:a skolan i Västra Bodarne.