Soldattorpet Kammes

under Sörbogården i 1. Första Roten

Soldatstom Kammes 1161.