Gården Gudmundsgården

under 1. Första Roten

Gudmundsgården.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Gundmundsgården, år 1700. Från mansnamnet Gudmund, Gunmund.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.