Torpet Högelid / Matildas

under Kärret i 5. Femte Roten

Raserat. Skylt 5K1.