Gården Borragården

under 1. Första Roten

Borragården.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Bårregården år 1700.

I tiondelängder omnämnt som Borrene (?), år 1629. Möjligen av det gamla mansnamnet Borre.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.