Torpet Ödegärdet 2

under Pelabo i 4. Fjärde roten

Grundrester. Skylt 4P3.