Torpet Britta Majas

under Kärrbogärde Övergården i 4. Fjärde roten

Villa.