Torpet Pösapetters

under Kärrbogärde Mellomgården i 5. Femte Roten

Grundrester. Skylt 5KM7.