Torpet Hagängen

under Kärrbogärde Övergården i 4. Fjärde roten

Idag villa, äldre bild.