Gården Högen

under 6. Sjätte Roten

Högen.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Högen, år 1546.

Vid gården finns höjder.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.