Torpet Mösta Teodors

under Stommen i 1. Första Roten

Källarrester. Skylt 1S5.