Torpet Gamla Judes

under Gårdshult i 5. Femte Roten

Raserat. Skylt 5G5.