Torpet Furåsen / Stenstôva

under Pelabo i 4. Fjärde roten

Grundrester. Skylt 4P5.