Torpet Macedonien

under Kärrbogärde Övergården i 4. Fjärde roten

Raserat. Skylt 4PÅ9. Se nedan. Man har trott att detta torp varit under Pålstorp, men enligt husförhörslängder ska det ligga under Kärrbogärde Övergården.