Torpet Markedalen

under Ingared Nolgård i 6. Sjätte Roten

Inga lämningar.