BRASEGÅRDEN ”Stuta-Lottas”...">

Carléns / Stuta Lottas

under Brasegården i 1. Första Roten

Mindre villa.

BRASEGÅRDEN ”Stuta-Lottas” Carléns

ej namngivet

1877 1/48 ändrat till backstuga

Johannes Andersson * 1825 i Borragården g. 1849 med (död 1907 )

Anna Brita Eriksdotter * 1822

Han kallades " Stuta-Johannes" .

På samma sida står Aron Andersson med familj fr.o.m. 1881.

Johannes Andersson sålde då gården till Aron Andersson och tog undan en stuga åt sig.

När Johannes Andersson köpte fick Augusta~Kajsa (?) undantag där.

Huset har samma grund som Carlens hus idag, men f.ö. är huset mycket ombyggt, och har fått en andra våning.

I huset bodde "Stuta-Lotta" som var syster till Liljas Johan.

Hon hushållade åt Johannes. Hon fick stugan efter Johannes.

Stugan hade stort kök och ett stort rum med ett litet innanför.

Augusta-Kajsa bodde där och hyrde kammaren tillsammans med ogift dotter Ida som varit piga på Slävik under gamle Hagelins tid. Hon var mor till Engdahls Tilda.

Stugan stod på ofri grund, så den tillföll Hjalmar efteråt som sålde den till Carléns.

Ivar i Kärrbogärde tog över efter Johannes, ?