Gården Hulkås

under 5. Femte Roten

Hulkås.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Hulkås, år 1567, och i mantalslängder från 1565 som Hulehås.

Namnet möjligen från ”holk” (urspr. ngt urholkat). Ligger vid en inskärning i en höjd.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.