Torpet Rinnaled / Mattesa

under Brasegården i 1. Första Roten

Villa. Mattesa f.d. affär.