Gården Mysten

under 5. Femte Roten

Mysten.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Möstan, år 1585. Namnet från de dialektala ”myst”, ”möst”, besläktade med mosse och myr.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.