Gården Sandvik

under 3. Tredje Roten

Sandvik.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Sanndwedh, år 1608, och Såndwÿk, år 1610.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.