Torpet Ässja

under Brasegården i 1. Första Roten

Ässja. Oklart, ev. Ässjebäcken