Torpet Lasse på skogen

under Ingared Nolgård i 6. Sjätte Roten

Grundrester. Skylt 6IN7.