Gården Mellomgärde

under 4. Fjärde roten

Mellomgärde.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Millangärde, år 1585.

Benämns i tiondelängd från 1590, som ”Mellom gerde i Grimbo”.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.