Gården Kärrbogärde Övergården

under 4. Fjärde roten

Kärrbogärde Övergården.

Kärrbogärde först omnämnt som Kerbogerde i Skara stifts kyrkliga jordebok, år 1540. Namnets 1:a led är ursprungligen ”kärrboda”, bodarna vid kärret.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Öster, år 1695, och Öfregården år 1700.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.