Torpet Mellomberg

under Hästeryd i 1. Första Roten

Se Hästeryd Skogshöjd.