Gården Västergården

under 1. Första Roten

Västergården.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Wästergården, år 1685.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.