Soldattorpet Boken

under Vässenbo i 6. Sjätte Roten

Soldatstom, inga lämningar.