Gården Järnholmen

under 2. Andra Roten

Järnholmen.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Giersholmen, år 1567.

Namnets 1:a led ev. från fornsvenska ordet gere, kilformigt stycke. 2:a ledet är holme, i betydelsen ”upphöjning över sank mark”.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.