Torpet Ruskatorpet

under Hultebacka i 6. Sjätte Roten

Inga lämningar.