Gården Gårdshult

under 5. Femte Roten

Gårdshult.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Gåsshulltt, år 1567, och i mantalslängd år 1556 som Gårsholtt. Gården ligger i lövskog, ”hult”.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.