Torpet Stora AnnaBrittas

under Edshult i 3. Tredje Roten

Raserat, jordkällare. Skylt 3EH2.