Gården Bohus

under 5. Femte Roten

Bohus.

Enligt jordebokshandlingar fr.o.m. 1546, nämndes gården först som Boohuus, år 1589.

Gården är väl, av obekant anledning, uppkallad efter fästningen Bohus.

Källa: Ortnamnen i Älvsborgs län, Kullings härad, 1914.