Torpet Stenlid

under Hagtorsslätt i 2. Andra Roten

Villa.